Logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Museum dicht, website open

02 januari 2023
Afbeelding van de homepagina van de nieuwe website

Op 2 januari 2023 lanceerde het Westfries Museum in Hoorn een nieuwe tijdelijke website, plus een bijbehorende nieuwe huisstijl. De monumentale museumpanden zijn weliswaar vanaf 1 januari 2023 gesloten voor een ingrijpende restauratie, verbouwing en vernieuwing, maar gelukkig kunnen de verbouwing en de archeologische opgravingen ondertussen gevolgd worden via de website. En op sociale media natuurlijk. www.westfriesmuseum.nl

Het Westfries Museum is door de provincie aangemerkt als rijksmonument van betekenis. Provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat deze rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen hieraan bij. Ook is het behoud ervan belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt.

Vanaf 1 januari 2023 wordt het Westfries Museum gesloten voor een noodzakelijke en ingrijpende restauratie, verduurzaming en verbouwing van de monumentale panden. Na heropening zal het volledig gerestaureerde Westfries Museum door o.a. een lift en gelijkvloerse verdiepingen voor het grootste deel toegankelijk zal zijn voor alle bezoekers. Voor de restauratie van de monumentale panden is een subsidie toegekend van 780.000 euro.  

Tijdelijke website

Net als het Westfries Museum zelf is ook de website van het museum in transitie. De nieuwe tijdelijke website biedt alle mogelijkheden om de verbouwing op de voet te volgen, waaronder bijvoorbeeld de uithuizing van de 36.000 objecten die binnenkort plaatsvindt: het hele museum moet immers leeg. En ook de daaropvolgende archeologische opgravingen op de oudst bewoonde plek van Hoorn (circa 1250).

Daarnaast worden op de website de plannen voor de toekomst belicht, met onder andere korte video’s. Zowel de korte termijnplannen komen aan bod (deze zomer betrekt het Westfries Museum de Statenpoort aan de Nieuwstraat als tijdelijke museumlocatie), net als de plannen voor de langere termijn, zoals het nieuwe museale concept dat vanaf medio 2025 zijn intrede doet.

Ook nieuwe huisstijl

Met de nieuwe website is meteen een nieuwe huisstijl gelanceerd, passend bij de toekomst en het verleden van het museum. De nieuwe vormgeving, ontworpen door creatief bureau Raadhuis, is namelijk geworteld in de ontstaansgeschiedenis van het museum, de stad en de regio. Zo zijn de kleuren afgeleid van de Westfriese vlag: het geel en blauw dat tevens in de luiken van het monumentale Statencollege te zien is. Deze luiken waren ook voor de vormgeving een inspiratiebron: de ruiten vormen doorkijkjes zoals het Westfries Museum tevens een venster biedt op de geschiedenis. Maar zij symboliseren ook de diverse perspectieven van waaruit de geschiedenis van Hoorn en West-Friesland medio 2025 belicht gaat worden, na de heropening van het museum.

Verbouwing op de voet volgen

Want na de restauratie, verduurzaming en verbouwing van het monumentale museumcomplex, hanteert het Westfries Museum een nieuw museaal concept. De geschiedenis van Hoorn en West-Friesland blijft centraal staan, met het accent op de meest dynamische periode daarvan: de 17e eeuw. Het verleden wordt dan echter niet langer door een ‘Gouden Eeuw’-bril gepresenteerd, maar vanuit meer dan 20 verhalenkamers: ieder met een eigen thema en sfeer, én vanuit verschillende perspectieven.

Zo sluit het museum aan bij de vragen die de samenleving vandaag de dag aan het verleden stelt. En zo kan straks iedereen zich herkennen in de onze gezamenlijke geschiedenis. Ook zal het gerestaureerde museumcomplex door een lift en gelijkvloerse verdiepingen dan grotendeels toegankelijk zijn voor alle bezoekers. Daarmee wordt het Westfries Museum meer dan ooit een museum voor iedereen. Tot die tijd is iedereen welkom op de nieuwe website en straks in de monumentale Statenpoort. De educatieve activiteiten blijven gewoon plaatsvinden op de bovenverdieping van de Boterhal aan het Kerkplein.

  • Via de nieuwe website van het Westfries Museum kan tijdens de sluiting het bouwkundige en archeologische proces minutieus gevolgd worden. www.westfriesmuseum.nl.
  • Volg voor het meest actuele nieuws ook de online nieuwsbrief (aanmelden via westfriesmuseum.nl/nieuwsbrief) en Facebook en Instagram

Meer nieuws