Logo

Privacyverklaring

Ga naar de inhoud

De gemeente Hoorn en het Westfries Museum vinden het belangrijk om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dit doen.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

De gegevens die wij nodig hebben, kan per dienst of product verschillen. Wij gebruiken alleen gegevens die echt nodig zijn, bijvoorbeeld:

  • naam
  • adres
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Wanneer gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken je gegevens alleen als dat nodig is, bijvoorbeeld voor de aankoop van een toegangskaartje of als je contact met ons opneemt met een vraag. Het kan ook zijn dat wij jouw toestemming vragen om je gegevens te gebruiken. Bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief. Toestemming kun je altijd weer intrekken.

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Wij leggen je gegevens vast in veilige systemen. Alleen medewerkers die jouw gegevens nodig hebben om hun werk te doen, kunnen daarover beschikken. Onze medewerkers moeten je gegevens geheim houden. Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen we jouw gegevens met anderen?

Het kan zijn dat wij je gegevens delen met andere organisaties. Dit doen wij als:

  • organisaties een opdracht voor ons uitvoeren.
  • we samenwerken met organisaties, bijvoorbeeld bij evenementen.
  • wij dit verplicht zijn, bijvoorbeeld bij een strafrechtelijk onderzoek.

We sluiten een overeenkomst met deze organisaties over het gebruik en de beveiliging van je gegevens.

Jouw persoonsgegevens en rechten

Wil je weten welke gegevens wij van jou hebben? Of wil je bijvoorbeeld jouw gegevens veranderen of verwijderen, als ze niet kloppen? Je kunt een verzoek indienen om jouw gegevens in te zien. Dat kan door een verzoek te sturen naar info@wfm.nl.

Ben je niet tevreden over de gegevens die wij van je hebben verzameld, de manier waarop ze zijn verzameld of hoe we met jouw gegevens omgaan? Geef dit dan vooral aan via e-mail of telefoon (0229 280028). Wij gaan graag met je in gesprek. Mocht je het niet persoonlijk willen bespreken, dan kun je ook een klacht bij ons indienen.

Toezicht op jouw gegevens

De gemeente Hoorn heeft een ‘functionaris gegevensbescherming’. Als je vragen of klachten hebt over hoe het Westfries Museum met je gegevens omgaat, kun je contact opnemen met deze functionaris via het contactformulier of via 0229 25 22 00.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de landelijke toezichthouder. Hier kun je ook terecht als je een klacht hebt over hoe het Westfries Museum omgaat met je gegevens. 

Wettelijke verplichtingen

Bij het gebruiken van jouw gegevens houden alle medewerkers van gemeente Hoorn (waaronder van het Westfries Museum) zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over deze wetgeving vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.